Kids

Met respect opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers

Basisschool De Akkers is een openbare basisschool.Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergronden en opvattingen.
Onze leerlingen werken samen aan hun toekomst, waar ze ook samen deel van zullen uitmaken. Zij leren op onze school omgaan met andersdenkenden en leren elkaar respecteren.

Nieuws

01 juni 2017
Sponsorloop Daniel den Hoed stichting
Vandaag is de cheque met de opbrengst van de sponsorloop overhandigd aan een medewerker van Daniel den Hoed stichting.

Onze kanjers hebben samen met de kanjers van peuterspeelzaal het Valkje €2167,05bij elkaargelopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inactievoordedaniel.nl/projects/obs-de-akkers-doet-mee-aan-de-challenge

 

 

 


Preview foto
21 april 2017
Koningsspelen en sponsorloop
Natuurlijk heeft ook de Akkers samen met het Valkje meegedaan met de koningsspelen! De kinderen zijn begonnen met het dansje Okido en daarna zijn ze verder gegaan met allerlei spelletjes.

We hebben ook meegedaan met een sporsorloop voor de Daniël den Hoed stichting om geld op te halen voor onderzoek. 

Ook burgemeester Abutaleb, wethouder de Jonge en andere leden van het Rotterdams bestuur waren even aanwezig om deze dag met ons te vieren. We hebben de dag afgesloten met een lunch. Kortom: het was een zeer geslaagde dag!

er zijn meer foto's te zien op Facebook van OBS De Akkers


Preview foto
27 maart 2017
Schaakdiploma
Deze kinderen hebben hun schaakdiploma behaald

  • Samenspel
    Ons uitgangspunt is, dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. Lees verder ›
  • Zelfstandig
    Wij willen de kinderen leren zelfstandig te zijn en verant- woordelijkheden te dragen. Zo ontwikkelen ze zich binnen hun mogelijkheden. Lees verder ›
  • Speerpunten
    Voor dit schooljaar hebben wij een aantal projecten gepland waar u in meer of mindere mate bij betrokken kunt worden. Lees verder ›