Kids

Team

Directeur: mevrouw L. Reichardt

 

Groepsleerkrachten
Groep 1/2A  mevrouw A. Burger  en mevrouw A. Slamet
Groep 1/2B  mevrouw T. van de Bie en mevrouw V. Huizer
Groep 3       mevrouw A. Prins en mevrouw A. Slamet
Groep 4       de heer  D. Renkema
Groep 5/6    de heer J. Olthof

Groep 5       mevrouw L. de Vlaam
Groep 7/8    de heer E. de Koning

Groep 7       mevrouw L. de Vlaam

 

Onderwijsassistent  mevrouw A. Tirbeni

Intern begeleider  mevrouw Y. Cammaert

Administratief medewerker  mevrouw C. de Roo

 

Schaken  de heer F. Thoma

Ouderconsulent mevrouw F. El Yakoubi

Maatschappelijk werker mevrouw N. Torn (maandag)

Vertrouwenspersoon  de heer E. de Koning

Pestcoordinator de heer D. Renkema

 

Aanmelden nieuwe leerlingen
Loop gerust binnen en/of maak telefonisch of per mail (l.reichardt@de-akkers.nl) een afspraak.