Met respect opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers

Basisschool De Akkers is een openbare basisschool.Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergronden en opvattingen.
Onze leerlingen werken samen aan hun toekomst, waar ze ook samen deel van zullen uitmaken. Zij leren op onze school omgaan met andersdenkenden en leren elkaar respecteren.

Nieuws

 • Samenspel
  Ons uitgangspunt is, dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten.
  Lees verder ›
 • Zelfstandig
  Wij willen de kinderen leren zelfstandig te zijn en verant- woordelijkheden te dragen. Zo ontwikkelen ze zich binnen hun mogelijkheden.
  Lees verder ›
 • Speerpunten
  Voor dit schooljaar hebben wij een aantal projecten gepland waar u in meer of mindere mate bij betrokken kunt worden.
  Lees verder ›