Visie

Basisschool De Akkers is een bruisende school waar wij de leerlingen en ouders
laten groeien en bloeien. Laat de wereld zien wie je bent.

Want op De Akkers komt iedereen tot bloei.

 

Dagelijks oefenen de kinderen met basisvakken zoals rekenen, taal en lezen.
We volgen iedere leerling goed. We passen het aanbod in de klas, en soms
daarbuiten, aan op wat de leerling kan en nodig heeft.


Als schoolteam bereiden wij onze leerlingen voor op kennis en vaardigheden
die zij in de toekomst nodig zullen hebben.
Zo zorgen we voor opdrachten waarin leerlingen oefenen met samenwerken of kritisch leren denken,

belangrijke vaardigheden die ook passen bij burgerschap.


Een goede leeromgeving vinden wij heel belangrijk, wij zien dat als voorwaarde om tot leren te komen.

Naast veiligheid, is structuur en uitdaging nodig om leerlingen tot ontwikkeling te laten komen.

We werken ook veel samen met de de peuterspeelzaal om tot een doorgaande lijn te komen.
Van peuters tot groep 8 werken we samen aan goed lees- en rekenonderwijs!


De taalontwikkeling binnen ons onderwijs vinden wij heel belangrijk.

Taal is de basis en nodig om je staande te houden in de maatschappij. We hebben de
beschikking over een prachtige schoolbieb. Daarnaast steken we veel tijd en
energie in het aanleren en begeleiden van woordenschat, woordbegrip, goed
spellen en technisch lezen.


Op onze school is iedereen welkom, mits wij het onderwijs /de zorg kunnen bieden dat/die
de aangemelde leerling nodig heeft. Wij leren de kinderen om te gaan met mensen uit andere achtergronden. Zo leren onze leerlingen hoe ze om kunnen gaan met de onderlinge verschillen.


Door meer te leren over elkaars religie, achtergrond en opvattingen ontstaat respect en begrip.

Het team van de Akkers besteedt daar veel aandacht en tijd aan.