KWINK sociaal emotioneel leren.

Voor u, als ouder

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Koelkastposter voor thuis

Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als ouders en leerkrachten beiden het belang van kinderen op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking.
Onder andere met de Koelkastposter (nr. 3 van schooljaar 2022-2023). Een aantrekkelijke poster (4x per jaar) met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen. Voor kinderen van 4-12 jaar. Doe ook mee met Kwink thuis!

> Lees hier de toelichting bij de Koelkastposter

 

Kwink Oudermagazine

Nieuw: het Kwink Oudermagazine. Met alles wat u over Kwink en sociaal-emotioneel leren wilt weten: het belang ervan voor ontwikkeling van uw kind, hoe een Kwink-les op de school van uw kind eruitziet, hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan het aanleren van cruciale vaardigheden en nog véél meer.

> Lees het Kwink Oudermagazine online

 

  • Bekijk deze Kwink-filmpjes

    Kwink is niet alleen de naam van de methode, maar ook van een dierenwereld. Het doel is dat kinderen zich met die dieren kunnen identificeren en daardoor in een veilige omgeving over hun gevoelens kunnen praten en kunnen oefenen met gedrag. Bijvoorbeeld een ‘ik-boodschap’ geven. Zo krijgen ze te maken met herkenbare emoties zoals spanning, vrolijkheid en boosheid. Kijkt u mee?

    > Bekijk de filmpjes

  • Luister naar deze liedjes

    Samen beleven van spannende situaties en die creatief verwerken kernmerken Kwink. Juist bij sociaal-emotioneel leren is het belangrijk dat het ‘in het lijf’ van kinderen gaat zitten. Daar draagt ook liedjes zingen aan bij! Luister zelf maar naar deze liedjes die uw kind ook in de klas meezingt:

    > Luister naar de liedjes