Ouderkamer

Ouderbetrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat de ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen.

Ouders zijn makkelijker betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen als ze weten wat er van hen verwacht wordt. Zij worden actiever thuis als zij zich uitgenodigd voelen en stappen makkelijker over de drempel naar school.

Medewerker ouderbetrokkenheid

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten is er op school een medewerker ouderbetrokkenheid aangesteld. Farida el Yakoubi

Ze werkt met ouders/verzorgers van leerlingen in de leeftijd van 2½ - 12 jaar.

Deze medewerker kan ouders begeleiden, zowel individueel als in een groep. Het gaat dan om begeleiding van de onderwijsondersteunende taken van ouders/verzorgers. Ook geeft de medewerker ouderbetrokkenheid ‘lichte’ opvoedingsadviezen.

Ze zorgt voor extra werkbladen voor thuis doormiddel van thuisgerichte programma’s en nodigt de ouders uit in de ouderkamer en geeft uitleg hoe zij de kinderen kunnen begeleiden.

Ze adviseert, motiveert en ondersteunt de ouders en biedt hun de ruimte om hun zorgen te uiten. Zij kan ook doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk of instanties in de wijk.

Ze zorgt voor opvoedcursussen en workshops waarmee ouders inzicht krijgen in hun rol bij de ontwikkeling van hun kind. Ook gesprekken tussen de ouders onderling tijdens een bijeenkomst kan stimulerend werken.

Ze is intermediair van jeugdfonds sport en cultuur en kan aanvragen voor de kinderen indienen.

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij haar terecht!