Aanmelden en toelatingsbeleid

Niet apart, maar samen!
Basisschool De Akkers is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergronden en opvattingen. Onze leerlingen werken samen aan hun toekomst, waar ze ook samen deel van zullen uitmaken. Zij leren op onze school omgaan met andersdenkenden en leren elkaar respecteren.

 

Doel en resultaat
Een kind dat in grote mate van zelfstandigheid kan functioneren en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar resultaten zal uitstromen naar het maximaal haalbare niveau binnen het voortgezet onderwijs. Wij doen ons uiterste best ook uw kind vol zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs te laten maken.

 

Aanmelden
Lijkt u De Akkers een geschikte school voor uw zoon of dochter? Maak dan een afspraak met onze directie. Wij vertellen u graag meer over onze school. U kunt uw kind aanmelden als hij/zij drie jaar is.

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Loop gerust binnen en/of maak telefonisch of per mail j.verhulst@stichtingboor.nl een afspraak.