NPRZ

 

Vanaf september krijgen alle kinderen extra lessen in talentontwikkeling en 21ste-eeuwse vaardigheden.

De groepen 1 t/m 3 krijgen: schrijfdans, dans, ICT lessen en muziek.

De groepen 4 t/m 8 krijgen: engels, muziek en ICT-lessen.

 

Tijdens de grote pauze is Free to Move aanwezig om met de kinderen te spelen op het plein.

De kinderen zijn enthousiast over de lessen. 

NPRZ.

 

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is voor alle kinderen verplicht. Dit is vanuit de gemeente Rotterdam beslist. Kinderen krijgen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid 10 lesuren meer les in vakken als Engels, sport, handvaardigheid, digitale vaardigheden, muziek en andere creatieve vakken.

Na schooltijd volgen de kinderen workshops. Ze mogen 3 keer per jaar een workshop kiezen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen. We horen en zien terug bij de leerlingen dat deze extra lessen en workshops effect hebben. En dat ze er graag aan meedoen.