Leerlingenraad

Vanuit de groepen 4 t/m 8 zijn 2 leerlingen per groep vertegenwoordigd in de leerlingenraad.

Zij komen 1x per maand op woensdag van 11.30 tot 12.00 uur bij elkaar. Samen met de directie wordt er gepraat over diverse onderwerpen.

 

De leerlingenraad: