Visie op onderwijs

Ieder kind is verschillend en daar houden wij op de Akkers rekening mee. Dit doen wij door adaptief onderwijs te verzorgen.

Belangrijke basisbegrippen binnen deze onderwijsvorm zijn relatie, competentie en autonomie.

 

Op de Akkers werken wij samen met de kinderen eerst aan een goede relatie onderling.

Daarna wordt gekeken naar het kennisniveau en de vaardigheden van de leerling (competenties).

De leerling zal zeggen: “Dit kan ik al” en dat geeft zelfvertrouwen. Op basis van goede relaties en zelfvertrouwen kan de (autonome) leerling veel werk zelfstandig uitvoeren.

Met een zeer betrokken, deskundig en divers opgeleid team, dat garant staat voor een goed pedagogisch klimaat, geeft de school dagelijks uitvoering aan deze missie.

Dit doet de school ook door aandacht te besteden aan de sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.

 

Kinderen komen alleen tot leren als ze zich veilig voelen. De positieve sfeer op school zorgt voor een veilig en welkom gevoel bij leerlingen, ouders, het team en iedereen die de school binnenstapt. Met dit stevig fundament bouwt de school verder aan de cognitieve en brede ontwikkeling van de leerlingen, waarbij taal centraal staat in het aanbod.

Een uitgebreide woordenschat is voorwaarde voor het schoolsucces.

 

Ouders en school streven gezamenlijk naar een positieve ontwikkeling van het kind en de school organiseert activiteiten en contactmomenten om deze samenwerking te stimuleren.

Een nauwe en betrokken samenwerking tussen school en ouders levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.