Ouderkamer

De ouderconsulente organiseert diverse activiteiten voor ouders, te weten koffieochtenden,curcussen, voorlichtingsbijeenkomsten, educatieve ouder- en kindactiviteiten