Schoolfonds

Schoolfonds

Het primair onderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage: het schoolfonds.

Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die de school toch belangrijk vindt voor de kinderen. Hierbij valt te denken aan sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, excursies, sporttoernooien, verzekering, enz.

De ouderbijdrage bedraagt € 25,- per jaar, plus €30,-voor de schoolreis.

De groepen 7 en 8 die op kamp gaan betalen €25 per jaar plus €100,voor het kamp.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer :

De Akkers te Rotterdam
NL28 RABO 0118 2032 66

Contant betalen is ook mogelijk.

Vermeld hierbij ook de naam en groep van de leerling. De bijdrage kan ook in termijnen worden betaald.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar toch is het belangrijk dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds.

Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, kan de ouder

dit op school kenbaar maken zodat er samen een betalingsregeling kan worden getroffen.

* n.b. Werkweek en kamp vormen een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum. Alle leerlingen nemen hieraan deel.